Vår logotyp!

Här är den.

Vår riktiga logotyp och vår nya identitet.

Skapad av Anna Romson hos vår samarbetspartner Cogs Creative. Den fångar såväl erfarenheten som nytänkandet hos oss, tycker vi. Och som Anna sa ”med ett sådant unikt namn blir namnet en logga i sig.”

Med en lätt justering av typsnittsklassikern Garamond och en kreativ placering av den kemiska beteckningen av koppar blev allt så självklart. Det följs upp av två mer moderna klassiker i fontvärlden – Helvetica Neue och Courier.

Färgerna hämtar vi från kopparens värld från den rena metallen till ärgningar den får i olika miljöer. Koppar ärgar nämligen annorlunda här i kopparstaden Falun än t ex i närheten av havet. Kontexten är ju som bekant avgörande.

Webbplatsen är inte klar, den kommer vi utveckla från och med nu. Webbplatser är ju levande ting. Ommålningen av kontoret är utförd av Mullbacks och möbelkataloger vittjas. Det här kommer bli väldigt fint. Nästan lika fint som det vi gör för våra uppdragsgivare.

Mvh //